Programmabegroting 2019

Begroting in één oogopslag

Uitgaven (lasten) € 129.677 100.0 %
Inkomsten (baten) € 129.684 100.0 %