Programmabegroting 2019

Domein samenleving en gezondheid

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

Doelstelling

Resultaten

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 9.487

16,7 %

Baten

€ 6.275

26,2 %