Programmabegroting 2019

Domein inwoner en bestuur

Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen

Doelstelling

Resultaten

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 145

0,4 %

Baten

€ 0

0,0 %