Programmabegroting 2019

Domein ruimte en economie

Bedrijven kunnen groeien

Doelstelling

Resultaten

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 198

3,2 %

Baten

€ 0

0,0 %