Programmabegroting 2019

Domein samenleving en gezondheid

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving

Doelstelling

Resultaten

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 35.753

62,9 %

Baten

€ 16.915

70,7 %