Programmabegroting 2019

Domein samenleving en gezondheid

Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

Doelstelling

Resultaten

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 11.564

20,4 %

Baten

€ 737

3,1 %