Programmabegroting 2019

Domein ruimte en economie

Wij zijn trots op onze vele diverse bedrijven, onze verschillende sterke dorpskernen en onze toeristische parels. Binnen het Domein ruimte & economie werken we aan de programmalijnen "wonen, bedrijvigheid en toerisme". Dit doen we samen met de bewoners, ondernemers en bezoekers. Wij willen dat iedereen in onze gemeente hier zo prettig mogelijk woont, werkt of verblijft.

Doelen en resultaten

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 6.289

4,8 %

Baten

€ 6.461

5,0 %