Programmabegroting 2019

Domein inwoner en bestuur

Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

Doelstelling

Resultaten

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 39.308

99,6 %

Baten

€ 89.558

100,0 %