Programmabegroting 2019

Vennootschapsbelasting

De verwachting is dat over 2019 geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.