Programmabegroting 2019

Domein ruimte en economie

Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij wilen

Doelstelling

Resultaten

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 4.497

71,5 %

Baten

€ 4.475

69,3 %