Programmabegroting 2019

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Verduurzaming van de leefomgeving

Doelstelling

Resultaten

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 5.416

20,0 %

Baten

€ 1.165

12,0 %