Programmabegroting 2019

Domein ruimte en economie

Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom

Doelstelling

Resultaten

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 377

6,0 %

Baten

€ 64

1,0 %