Programmabegroting 2019

Onvoorzien

In de begroting 2019 is een post onvoorzien opgenomen van € 52.334,-