Programmabegroting 2019

Domein ruimte en economie

Algemeen

Doelstelling

Resultaten

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 1.215

19,3 %

Baten

€ 1.922

29,8 %