Programmabegroting 2019

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Duurzame instandhouding van de leefomgeving

Doelstelling

Resultaten

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 21.717

80,0 %

Baten

€ 8.573

88,0 %